TT Ads

På dagensarbeidsmarked har det nærmest blitt en selvfølge med etterutdannelser for å kunne sikte til de høyeste stillingene innenfor de fleste bransjer. Hos Scandinavian Executive Institute får du muligheten til å teste krefter med din rolle som leder. Deres Leadership Acceleration Programme forkuserer på å utvikle dine egenskaper som leder, og gi deg redskaper du kan dra stor nytte av i din lederstilling. Du deltar i en undervisning som er tilpasset et formål, nemlig å utvikle deg som leder, med anvendelige redskaper i arbeidslivet.

En etterutdanning i gjennom Leadership Acceleration Programme er ikke kun en investering for deg, men også en stor investering for din bedrift. På denne måten kan man rent økonomisk ofte få dekket hele eller store deler av utdannelsen igjennom den bedriften du arbeider i. Promoter utdannelsen som en investering for bedriften, i form av for eksempel de redskaper du tillærer deg innenfor strategiutvikling, eller at bedriften får en leder som besitter enda fler kvaliteter til å arbeide sammen i et team. En bedrift kan sende deltagere til utdannelsen enkeltvis eller i grupper dersom det skulle være interessant. Du kan også melde deg opp til utdannelsen som privatperson.

En lederutdanning med fokus på lederutvikling gir deg muligheten til å utvikle din karriere med endeløse muligheter. En lederutdanning igjennom Leadership Acceleration Programme på Scandinavian Executive Institute sikrer deg en profesjonell utdannelse, hvor en analyse på første hold deltagere viser at over 55% av de deltagende hadde avansert til en tyngre stilling innenfor det første året etter endt utdanning. Hvor i mot 81 % hadde avansert til en tyngre stilling i den bedrift som hadde sendt deltageren på utdannelsen.

Utdannelsen er delt opp for eksempel 3 moduler, som gir fleksibilitet til hver enkelt studerende

  • Modul foregår på Hotell Koldingfjord beliggende i Kolding i Danmark
  • Modul er et 8 ukers online modul hvor det er tilknyttet en coach fra International Institute for Management Development
  • Modul foregår i på International Institute for Management Development, som er beliggende i Lausanne i Sveits.

 

 

TT Ads